“She Moved Through the Fair” Şarkısının Şiirsel İncelemesi

Kıta 1My young love said to me,My mother won’t mindAnd my father won’t slight youFor your lack of kine.And she stepped away from meAnd this she did say:It will not be long, Love,‘Til our wedding day. Kıta 2As she stepped away from meAnd she moved through the fairAnd fondly I watched herMove here and move““She Moved Through the Fair” Şarkısının Şiirsel İncelemesi” yazısının devamını oku

Azınlığın Zenginliği Hepimizin Çıkarına Mıdır?

Halk arasında benim oldukça garip bulduğum bir inanış vardır. “Dünyanın en zengin insanları servetlerinin bir kısmını fakir insanlara verseler; fakirlik diye bir şey kalmaz” der amcalarımız, teyzelerimiz. Bu düşünce elbette dünyanın sayılı zenginlerinin olumlu sayılabilecek bir yönüne vurgu yapmakta. Ancak Zygmunt Bauman, “Azınlığın Zenginliği Hepimizin Çıkarına Mıdır?” isimli inceleme kitabında bu konuda biraz daha farklı“Azınlığın Zenginliği Hepimizin Çıkarına Mıdır?” yazısının devamını oku

İki Adımlık Yerkürenin En Güzel Kadını

Ölüm söz konusu olunca dünyadaki çoğu şey önemi yitirir. Sonsuz olan bilgi bile, ölümün önünde diz çöker. Öylesine kuvvetlidir ki, bazı insanlar kudretinin büyüklüğünden etkilenirler. Ölüm kuşkusuz hayran olunacak bir şeydir. Fakat yaşamanın özü, ölümün büyüklüğünün bilince olup ona olan hayranlığı bir kenara atmaktadır. Bu özü kavrayamayıp kendisini başka düşüncelerle besleyen insanlar da yok değildir.“İki Adımlık Yerkürenin En Güzel Kadını” yazısının devamını oku

Gogol’da Sınıf Farklılıkları ve Gerçeküstücülük

Hayata atılan her gencin isteği düzenli bir iş, iyi bir aile hayatı ve bunlarla birlikte gelmesi beklenen mutlu bir yaşamdır, hiç kuşkusuz. Bu istek geçmiş zamanlarda da, bazı öncüllerinin farklılığıyla birlikte, aynı diyebileceğimiz bir parametrede seyretmiştir. Hayatı mutlu yaşama elzemi de bu parametlerin farklılıkları doğrultusunda bazı koşulların sağlanması gerekliliğini doğurmuştur. Bu gerekliliklerinden biri, bir dönem“Gogol’da Sınıf Farklılıkları ve Gerçeküstücülük” yazısının devamını oku

BABAYA MEKTUP’TA “BABA” OTORİTESİNİN SEBEP OLDUĞU SORUNLAR

Sarsılmaz bir güç olarak çocukluğumuza damga vuran figürlerin başında yer alır baba. Bizim babamızın herkesin babasından daha güçlü olduğunu sanır, onun dediği her şeyin doğru olduğunu düşünürüz. Bu oteriteye karşı gelmek ise düşünülemez bir şeydir çocuklukta. Fakat yaşlar ilerledikçe bu güç, bu oterite deli akan kanın etkisiyle rahatsız edici olmaya başlar. O sarsılmaz otorite artık“BABAYA MEKTUP’TA “BABA” OTORİTESİNİN SEBEP OLDUĞU SORUNLAR” yazısının devamını oku

Monteigne ve Rand Karakterlerinden “Ben’in Mükemmelliği” Doktrini

Ayn Rand, “Kendi kişiliğinizin kıymeti uğruna mücadele edin. Kendi gururunuz uğruna mücadele edin. İnsan tabiatının özü olan hükümran ve rasyonel zihniniz uğruna mücadele edin. Ahlakınızın yaşamanın ahlakı olduğuna, mücadelenizin, yeryüzünde var olmuş her başarının, her kıymetin, her yüceliğin, her güzelliğin, her iyiliğin mücadelesi olduğunu bilmenin verdiği mutlak güven ve dürüstlükle mücadele edin.” der, objekvivizm adını“Monteigne ve Rand Karakterlerinden “Ben’in Mükemmelliği” Doktrini” yazısının devamını oku

Cehaletin Mutluluk, Yakmanın bir Zevk Olduğu Evren: Fahrenheit 451

Şimdinin geleceğe tesirini kendi dönemlerinden yola çıkarak kurguyla bütünleştiren ve bu kurguyu yaşamış olduğu dönemin gerçekliğiyle, okurun döneminin gerçekliği arasında muazzam bir titizlikle köprü olarak inşa etmiş yazarlar var. Distopya edebiyatını tanımaya değer kılan unsurlardan biri bu olmalı bence. Bu değerin oluşmasında ve onun ürünlerinin bir başyapıt olarak okurun karşısına çıkmasında emeği, etkisi ve başarısı“Cehaletin Mutluluk, Yakmanın bir Zevk Olduğu Evren: Fahrenheit 451” yazısının devamını oku

Behçet Necatigil’de Yalnızlık Teması

Edebiyat tarihinde ele alınan temalar taranacak olunursa belki de en çok rastlanılanlardan biri yalnızlık olacaktır. Haliyle, Türk edebiyatında adını duyurmayı başarmış birçok yazar ve şairin yapıtlarında da ehemmiyeti büyük olan bu konunun emarelerine rastlamak mümkündür. Özdemir Asaf, şöhretini günümüze dek taşımasında en mühim etkenlerden biri olan “Yalnızlık paylaşılmaz” kelamıyla kalemini kağıdının üzerinde gezdirirken Atilla İlhan“Behçet Necatigil’de Yalnızlık Teması” yazısının devamını oku

WOOLF’UN KENDİNE AİT BİR ODA’DAKİ ARGÜMANI

Kadınların edebiyattaki yeri düşünüldüğünde gelmiş geçmiş en kapsamlı yapıtlardan birisi kuşkusuz Kendine Ait Bir Odadır. Virginia Woolf tarafından kaleme alınan bu yapıt kadınların neden erkekler kadar yetkin kurmaca yazarı çıkartmadığı sorusuna detaylı bir araştırma sonucu cevap veriyor. Woolf’a göre kadınların erkekler kadar iyi yapıt yapabilmesinin dört koşulu var; “…para kazanma, kendilerine özel bir oda yaratma,“WOOLF’UN KENDİNE AİT BİR ODA’DAKİ ARGÜMANI” yazısının devamını oku

Paramparça Hikayelerden Payımıza Düşenler

Hayat, ufalanmış ekmek parçacıklarının kümelenmesi gibi aslında. Ufak ve dağılmış parçacıkların kendilerinin binlerce katı bir tepe oluşturmasıyla var oluyor. Bu tepenin arkasında ulaşmamız gereken bir yolumuz varsa; bu yola ulaşmamıza engel olan şeyin aslında tepe değil de bütün o parçacıklar olduğunu sayfalar arası geçişlerde gözlerimizin önüne seren bir yazar Emrah Serbes. Sonunda t harfi olmayan“Paramparça Hikayelerden Payımıza Düşenler” yazısının devamını oku